Tercime: kamera

Tirkî

Navdêr (İsim)

Gotineke bi vî navî bi vî zimanî jî heye: