Ḧesab çêkirin
Divê navê te kêmasî 3 ḧerf bê.
Divê şîfra te 8 ḧerf yan dirêjtir be û divê tê de kêmasî hejmarek, ḧerfeke mezin, ḧerfeke piçûk û sîmbolek hebê.